Les Empreses De Transport Directori - Noruega - Transitaris, Operadors

Peça de càrrega es refereix a les mercaderies transportades en envàs (com ara caixes, bosses o paleta envasos)General càrrega és un dels tipus més comuns, especialment per carretera transport. Sovint representada per la càrrega que es lliuren a diversos clients i que comprèn diverses categories de productes. Sovint, això és un contenidor d'enviament adaptades per intermodal d'enviament, que permet canviar d'un mode de transport a un altre sense creï tornar a carregar. Càrrega amb la massa i la mida superar els límits establerts per les normes de trànsit o altres regulacions. En general, les grans dimensions de la càrrega no és transportada per vehicle convencional, ja que requereix de permisos especials. Aquesta categoria es poden incloure maquinària de fabricació, conjunt de plantes, o de grans dimensions o pes pesat objectes (tot o en part). Els béns poden ser perillosos per a la salut humana i o el medi ambient El transport està regulat per diverses lleis, incloent-hi la legislació internacional, tal com es detalla per l'Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera. La nova oferta de servei es connecta nou origen terminals a la Xina, amb vuit ciutats de destinació a Europa."CÀRREGA-ARDS és un global de mercaderies portal. Aquest lloc web bb proporciona dades i serveis, incloent-hi Agent de Canvi, la llista de les mercaderies de les empreses, i notícies de l'empresa. Ser útil tant per a usuaris i operadors que intervenen en el transport i manipulació de mercaderies, podem ajudar a forjar relacions de negocis.